carcase

skerdena statusas Aprobuotas sritis mėsos produktai apibrėžtis Išdoroto gyvūno kūnas, nuleistu krauju, nukirsta galva, uodega ir tešmeniu, pašalintomis galūnėmis ties riešo ir kulno sąnariais, prireikus – ir nulupta oda. atitikmenys: angl. carcase vok. Schlachtkörper pranc. carcasse šaltinis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus; Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. B1-126 „Dėl Šviežios mėsos paruošimo ir tiekimo į rinką taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 27-854); Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 272 „Dėl Šviežios mėsos trichineliozės tyrimo veterinarijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 107-3412)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • Carcase — Car case (k[aum]r kas), n. See {Carcass}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • carcase — Carcass Car cass (k[aum]r kas), n.; pl. {Carcasses}. [Written also {carcase}.] [F. carcasse, fr. It. carcassa, fr. L. caro flesh + capsa chest, box, case. Cf. {Carnal}, {Case} a sheath.] 1. A dead body, whether of man or beast; a corpse; now… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • carcase — noun a) The body of a slaughtered animal after the removal of the offal etc. b) Carcase is the spelling used in the King James Version (1611) of the Bible …   Wiktionary

  • carcase — carcass / carcase [n] dead body; framework, base structure body, cadaver, corpse, framework, hulk, mort*, remains, shell, skeleton, stiff*; concepts 390,434 …   New thesaurus

  • carcase — kiaulės skerdena statusas Aprobuotas sritis gyvulininkystė apibrėžtis 1. Paskerstos kiaulės kūnas nuleistu krauju, su oda arba be jos, su galva arba be jos, be vidurių, vidaus organų ir vidaus riebalų, uodegos, kojų, nupjautų per kulno ir čiurnos …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • carcase — see where the carcase is, there shall the eagles be gathered together …   Proverbs new dictionary

  • carcase — British variant of carcass …   New Collegiate Dictionary

  • carcase — /kahr keuhs/, n., v.t., carcased, carcasing. carcass. * * * …   Universalium

  • Carcase —    Contact with a, made an Israelite ceremonially unclean, and made whatever he touched also unclean, according to the Mosaic law (Hag. 2:13; comp. Num. 19:16, 22; Lev. 11:39) …   Easton's Bible Dictionary

  • carcase — car·case …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.